Het Genootschap der Warme Stokers bestaat uit een aantal bevlogen Nederlandse distillateurs, van wie de levenswaters zijn toegelaten tot de Ark van de Smaak van Slow Food.
Om lid te kunnen zijn van het genootschap, moet men een aantal beginselen onderschrijven.

-Warm stoken
Allereerst dient een lid zijn producten zelf te stoken. Alleen mengen van ingekochte halffabricaten is niet toegestaan. De stoker dient de – liefst van lokale leveranciers verkregen – grondstoffen (zoals fruit en graan) zelf te vergisten en vervolgens in een (koperen) ketel te verstoken tot een distillaat. Zo garandeert het genootschap dat er sprake is van ambachtelijke producten, gemaakt door middel van vakmanschap.

-Transparantie
De leden van het genootschap dienen volledig transparant te zijn over hun productieproces en de gebruikte ingrediënten. De etiketten, websites en overige communicatiekanalen mogen enkel traceerbare informatie bevatten.

-Natuurlijke ingrediënten
De distillateurs maken uitsluitend gebruik van natuurlijke ingrediënten die zoveel mogelijk duurzaam verbouwd zijn. De suikers die voor de vergisting nodig zijn, worden niet toegevoegd, maar enkel verkregen uit (val)fruit of graanbeslag. Bij de keuze voor grondstoffen maken de stokers op die manier gebruik van biodiversiteit. Kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen zijn uit den boze.

Alleen door de bovenstaande drie beginselen te bewaken en bevorderen kan het Genootschap der Warme Stokers er aan bijdragen dat het eeuwenoude ambacht van distilleren in ons land behouden blijft.